Tilbage til Forsiden

- Eksempel på
  resultat

- Billedeeksempler

- Bestilling

- Lærervejledning
  6. og 7. klasse

- Modtagelsesklasser
0.- 9. klassetrin


Kontakt:
jj@ordforraad.dk

 

Lærervejledning

Formål

At testlæreren på max. 15 minutter kan afgøre om eleven skal have støtte, undersøges nærmere eller ikke har yderligere behov.

Testen måler det aktive ordforråd. 

Hvordan måles der?

Eleven og testlæreren sidder ved siden af hinanden. Testlæreren peger på en genstand fra billedarket og spørger hvad det er. Eleven svarer og testlæreren noterer 0,1 eller 2 point.
0 point for forkert eller intet svar
1 point for næsten rigtigt svar fx piske i stedet for piskeris, øreflap i stedet for øreflip.
2 point for helt rigtigt svar.

Eleven vil måske sige sø i stedet for mose og læreren kan hjælpe ved at forklare, at der er sumpet, siv, ofte i en skov…

Variant: Hvis man ønsker at måle det passive ordforråd spørger testlæreren om eleven kan pege på en blomst, en stilk o.s.v. Denne metode kan anvendes på svage elever og resultatet er ikke sammenligneligt med tests, hvor man har målt det aktive ordforråd.

Hvilke ord måles

Alle ord er navneord. Ordene er nøje udvalgt efter hyppighed. Alle A- ord forekommer mere end 1 million gange ved en søgning på Google. B- ordene har lidt færre forekomster og så fremdeles.

Point og kategorier

Der kan højst opnås 100 point. Kategorierne hedder A,B,C,D,E.  A er lavest, E er højest.
I kategori A-B-C kan der opnås 24 point. I kategori D: 28 point.
Hver gang eleven har opnået mere end 20 points rykker han/hun op i næste kategori. 
Eleven skal altså score mellem 20-24 points for at komme op i næste kategori. 
(se ”Udfyldt pointskema”) eksempel: hvis en elev scorer 20 point i kategori A, og 18 point i kategori B, så er eleven i kategori B.

Langt de fleste elever får flest point i kategori A, færre i kategori B, C, D og E.
Variant: Hvis testen anvendes til ældre elever end målgruppen f.eks. fra modtagelsesklasser kan rækkefølgen være noget anderledes.

Konklusion

De elever, der scorer færre end 20 point i kategori A kender ikke de helt basale ord som: blomst, lomme, kost, vindue. Her er det ubetinget nødvendigt med en ekstra indsats. Ligeledes har elever i kategori B brug for ekstra støtte. Elever i kategori C kan testes efter de mere omfattende sprogtest, som er på markedet, inden læreren tager stilling til om de behøver ekstra støtte.
Elever i kategori D og E har ikke umiddelbart nogen problemer med ordforrådet.   
Det udfyldte pointskema viser målinger af tosprogede og enkelte danske elever fra 3,4 og 5. klasse i juni 2007.