Tilbage til Forsiden

- Eksempel på
  resultat

- Billedeeksempler

- Bestilling

- Lærervejledning
  0 - 5. klasse

- Modtagelsesklasser
0.- 9. klassetrin

 

Kontakt:
jj@ordforraad.dk

 

Lærervejledning

Denne ordforrådstest er  beregnet for tosprogede elever fra primært  6. og 7. klassetrin.
Der findes lignende test for elever fra 0.-2. klassetrin og 3.-5. klassetrin.

Formål

Formålet er at bevidstgøre eleven og hans lærer om elevens sproglige niveau og at motivere eleven til at arbejde bevidst med ordforrådsindlæring efter lærerens vejledning.

A & B test

Materialet består af test A og test B, hver med forskellige ord, men af tilstræbt samme sværhedsgrad.
De kan anvendes således, at man indleder med A testen. Herved konstateres niveauet. Testlæreren  taler med eleven og dennes lærer om øget sproglig opmærksomhed og motiverer eleven til at prøve B testen efter en periode på f. eks. 6 måneder.
Ved at bruge forskellige ord i de to test undgås det, at elev og lærer ubevidst fokuserer på de specifikke ord, der indgår i A testen.

Point

Der gives 0,1 eller 2 point. For hvert ord er der 2 niveauer. Enten et navneord og det afledte udsagnsord f.eks. en vægt - at veje, en gynge - at gynge. Eller flertalsformen af ordet.
For at opnå 2 point for et ord, skal eleven svare helt rigtigt på køn, tal og evt. udsagnsord.
I hver test kan eleven maksimalt score 100 point.

Eksempel

Ved billede af ”målebånd” spørger testerne eleven om han/hun ved hvad dette er.
Svarer eleven blankt nej, kan testeren fiske lidt efter et svar ved at stille supplerende spørgsmål. Giver dette heller ikke resultat gives O points.
Hvis eleven derimod svarer ”målebånd” eller ”at måle” gives 1 points.
Hvis eleven svarer ” målebånd” og ” at måle ” gives 2 points.

Ordvalg

I testen er der illustrationer af i alt 50 ord. To tredjedele af ordene er skoleord taget fra  håndarbejde, sløjd,  idræt, matematik, geografi og biologi. F.eks. at strikke, høvl, ribbe, pyramide, kyst, finne.
Den sidste tredjedel er ”hjemmeord” / ”hverdagsord” som f.eks. gelænder, vase, kuffert.