- Eksempel på
  resultat

- Billedeeksempler

- Bestilling

- Lærervejledning
  0 - 5. klasse

- Lærervejledning
  6. og 7. klasse

- Modtagelsesklasser
0.- 9. klassetrin

Kontakt:
jj@ordforraad.dk

 

Ordforrådstest, primært til tosprogede elever.

Lærer og elev

Materialet består af 3 forskellige test. Alle 3 test måler elevens aktive ordforråd. I hver test er der tegninger til 50 ord (se Billedeksempel).

0. 1. 2. klasse og 3. 4. 5. klasse: Her er ordene inddelt efter sværhedsgrad. A, B, C,D, hvor A er almindelige og hyppige ord, B mindre hyppige og så videre. ( se ordene til 0. - 2.klasse i ”Eksempel på resultat ” )
Eksempler på ord fra 3.4.5. klasse:
 A: Blomst, B: Blad, C: Rod, D: Stilk. og A: Vindue, B: Mursten, C: Fliser, D: Fortov. 
( se ” Lærervejledning for 0. - 5. klasse)

6. og 7. klasse: Testen er fortrinsvis beregnet til 6. og 7. klasse, men kan også anvendes i 5. og 8.og 9. klasse. I hæftet er der 2 test, som kan anvendes med fx 6 måneders mellemrum.
( se ” Lærervejledning for 6. og 7. klasse)

Om ordforraad.dk

Tillad mig at præsentere mig selv; mit navn er Jytte Jensen og jeg er uddannet skolelærer. Siden 1978 har jeg været ansat på Nordvestskolen i Helsingør. Nordvestskolen har en stor andel af tosprogede elever, hvorfor vi har opbygget en betydelig erfaring i undervisningen af disse. I mine første år på skolen underviste jeg i dansk og hjemkundskab, men de seneste 10 år har jeg stået for skolens modtagelsesklasse og været koordinator for DSA- undervisningen. Som led i denne udvikling tog jeg i 2001 ”Dansk som andetsprog” som linjefag på CVU og er for nærværende i gang med uddannelse til DSA-vejleder.

Hvorfor test?

På skolen har vi altid manglet et brugbart testmateriale til tosprogede elever. Ikke således at der ikke fandtes materialer, men det var/er særdeles tidskrævende. Derfor gik jeg, sammen med tosprogskonsulenten i Helsingør, Inga Nielsen, i gang med at udvikle et materiale, som var realistisk at anvende, både med hensyn til den medgåede tid til selve testen og den efterfølgende evaluering.

Hvordan er testen blevet til?

Der er udvalgte 50 ord, til hver test. Herefter er testen afprøvet på mange af skolens elever. Styrken ved denne fremgangsmåde er at jeg kender disse elevers baggrund og standpunkt særdeles godt og har derfor kunne justere testen til dens nuværende form.
Jeg har testet små og store, etnisk danske og ikke etnisk danske elever fra en lang række lande. Hvis ingen eller kun få af de etnisk danske elever kendte et ord blev det kasseret (fx kendte kun få ”danske” elever ordet ”Underkop”) De ord, der bliver brugt, er altså ord som etnisk danske elever kan, men som tosprogede elever ofte har problemer med. Det gælder især ”hjemmeord” som gulv, piskeris og gelænder. Men også skoleord, som ribbe og globus - selv efter flere års deltagelse i idræt er ordet ”ribbe” ukendt for de fleste.

Hvordan bruges testen?

Testen tager ca. 15 minutter at udføre og at evaluere. Derfor har det været muligt at teste samtlige tosprogede elever på skolen. Hermed har vi også testet elever, hvor klasselæreren ikke mente det var relevant. Det har ofte vist sig at de pågældende elever var svagere end læreren troede. Derefter registrerer vi samtlige elevers pointtal, således at klasselærer såvel som faglærer, kan sammenligne elevernes standpunkt både indbyrdes og i forhold til tidligere resultater.
Vi har ofte haft den udførte test med til skole/hjem samtaler. Forældrene har været glade for at få et helt konkret resultat, og med testen som baggrund, har vi talt om hvordan de kan hjælpe deres barn til et bedre resultat. Helt konkret kan vi ofte få forældrene til at støtte barnet ved f.eks. at købe ordbøger, som alle i hjemmet kan få glæde af.
Eleverne synes, det er spændende at se hvor mange point de får og vil meget gerne testes igen.

Ordforrådstest kontra læseprøve

Jeg begyndte at teste eleverne i foråret 2006 og siden da har jeg siddet med, når læsevejlederen gennemgår læseprøveresultatet. Det er slående, at der er fuld overensstemmelse mellem resultatet af ordforrådstesten og læseprøven 2 år efter. De elever, der klarede sig dårligt i ordforrådstesten klarede sig også dårligt i læseprøven, og naturligvis også omvendt.